XLI sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 29 maj 2017 11:05

naglowek

Dnia 23 maja 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji podczas której podjęto następujące uchwały Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017,
 • w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej.

Poniżej porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

 1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2016 roku.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Powiatu.
 5. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego
  w roku 2016.
 6. Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
 7. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego współfinansowania budowy drogi powiatowej.
 11. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Powiatu Białostockiego.