VIII sesja Rady Powiatu

Dodana: 28 marzec 2019 15:11

W czwartek, 28 marca 2019 r. odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Białostockiego.

Radni większością głosów przyjęli zmiany w budżecie Powiatu Białostockiego na 2019 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034.  Przewidują one m.in. wsparcie dla SP ZOZ Łapy w wysokości 333 tys. zł. na remont i wyposażenie poradni specjalistycznych w budynku przy ul Piaskowej.

Radni podjęli decyzję o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie.

Podczas sesji radni zdecydowali o przekazaniu Gminie Michałowo zadania publicznego z zakresu oświaty, polegającego na prowadzeniu szkół: I LO w Michałowie, Technikum w Michałowie, Branżowej Szkoły I stopnia w Michałowie, II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie oraz Szkoły Policealnej w Michałowie. Zadeklarowano wolę sprzedaży za kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł Gminie Michałowo nieruchomości zabudowanych, położonych w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 5 i przy ul. Leśnej 1, stanowiących własność Powiatu Białostockiego a zajętych na potrzeby Zespołu Szkół w Michałowie.

Podniesiono kwotę dofinansowania za kształcenie nauczycieli z 1 200,00 zł do kwoty 1 500,00 zł.  Dotyczy to specjalności: wychowanie fizyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, etyka i filozofia oraz integracja sensoryczna.

Udzielono dotacji Gminie Zabłudów z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej Nr 147 B w miejscowości Kuriany.

Przyjęto informację o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018” za rok 2018.