Sesja nadzwyczajna

Dodana: 5 lipiec 2016 11:24

radni głosujący

Radni  Rady Powiatu Białostockiego w dniu 15 marca 2016 r. po gorącej  dyskusji przyjęli dwie uchwały:

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wezwania Zarządu Powiatu Białostockiego do odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64, składającej się z działek o nr 164/20, 164/13, 165/1 i wstrzymania prac dotyczących budowy nowego budynku Starostwa Powiatowego. Oraz uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.