Posiedzenie XXXI sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 25 październik 2016 09:06

Radni

Dnia 29 września 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbyło się posiedzenie XXXI sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji. Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjęła porządek obrad wraz ze zmianą w brzmieniu:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 5. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego
  za I półrocze 2016 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.
 7. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Podczas sesji został złożył wniosek formalny dotyczący zamknięcia obrad, który został przegłosowany. Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu wyznaczył termin kolejnej XXXII sesji  Rady Powiatu Białostockiego na dzień 13 października 2016 r.