Nadzwyczajne XXX posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 13 wrzesień 2016 14:56

głosowanie

Dnia 12 września 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbyło się nadzwyczajne XXX posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego. Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji było podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Białostockiego oraz w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu. Do porządku obrad Zarząd Powiatu Białostockiego wprowadził punkt dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Rada Powiatu Białostockiego nie dokonała odwołania Pana Wiesława Pusza Członka Zarządu Powiatu Białostockiego. Następnie zostały podjęte uchwały: uchwała w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu oraz uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na sesji byli obecni przedstawiciele lokalnych mediów.

Poniżej porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

1. Otwarcie obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”
w Supraślu.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

5. Zamknięcie obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.