Nadzwyczajne XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 21 lipiec 2016 13:55

zarząd rady powiatu

Dnia 18 lipca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 odbyło się nadzwyczajne XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego. Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji było podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Białostockiego o potrzebie modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach oraz w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Białostockiego o potrzebie rozbudowy Starostwa Powiatowego. Rada Powiatu Białostockiego obie uchwały podjęła, jednocześnie zauważając pilną potrzebę dostosowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739). Rada Powiatu Białostockiego wyraziła również pilną potrzebę kontynuowania prac projektowych zmierzających do rozbudowy i przebudowy budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Geodetów 1.

Na XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu złożono również wniosek o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.

Na sesji byli obecni przedstawiciele lokalnych mediów.

Poniżej porządek obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji:

  1. Otwarcie obrad XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie stanowiska w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
    w Łapach.
  4. Podjęcie stanowiska w sprawie rozbudowy Starostwa Powiatowego.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.