Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego

Dodana: 5 lipiec 2016 12:44

starosta i wicestarpsta

6 czerwca 2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, o godz. 15.00 odbyła się XXVI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego.

 Porządek obrad był następujący:

 Otwarcie obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego.
    a)      Wybór komisji skrutacyjnej.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnych z funkcji Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016 – z inicjatywy Zarządu Powiatu Białostockiego.
  7. Zamknięcie obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego nie została podjęta.

Punkty 3-7 zostały zdjęte z porządku obrad.