LXI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 10 sierpień 2018 08:59

6 sierpnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LXI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego
  na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2033.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad LXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.