LX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 20 lipiec 2018 13:12

12 lipca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018,
 • sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028,
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny,
 • w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Energievision Frankenwald e.V. w Kronach, Republika Federalna Niemiec,
 • w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego,
 • w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Energievision Frankenwald e.V. w Kronach, Republika Federalna Niemiec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
 9. Zamknięcie obrad LX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.