I Sesja – Zarząd wybrany

Dodana: 27 listopad 2018 15:18

I Sesja – Zarząd wybrany

Dnia 22 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego – Zenona Żukowskiego, wiceprzewodniczących – Mariusza Gołaszewskiego, Pawła Kondrackiego oraz Zarząd Powiatu. Funkcja Starosty przypadła Janowi Bolesławowi Perkowskiemu, a Wicestarostą został Roman Czepe. Pozostali wybrani Członkowie Zarządu to: Jan Gradkowski, Zdzisław Łukaszewicz, Sebastian Ptaszyński.

Nowo wybrany Starosta – Jan Bolesław Perkowski podziękował Staroście - Antoniemu Pełkowskiemu za 4 lata intensywnej pracy na rzecz Powiatu Białostockiego i jego mieszkańców.