XIX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Dodana: 21 listopad 2019 07:42

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 28 listopada 2019 roku o godz. 1030 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.        

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 5. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
 6. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.
 10. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.
 11. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.
 12. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.
 13. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego  w Białymstoku za 2019 rok.
 14. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2019 rok.
 15. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady 

Białystok, 20 listopada 2019 r.