V sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 9 styczeń 2019 14:48

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 17 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 1100, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się V sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 -2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
 8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.
 10. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Przyjęcie protokołów z obrad III i IV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

 

Białystok, 10 stycznia 2019 r.