Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 10 styczeń 2019 15:27

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 1500 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna).

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 -2034.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej na 2019 r.
  5. Zapoznanie się przebiegiem przygotowania inwestycji BOF polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego Białystok - Wólka w Gminie Juchnowiec Kościelny.
  6. Sprawy różne:
  7. a) Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia
    4 grudnia 2018 r., 13 grudnia 2018 r. oraz 18 grudnia 2018 r.

 

              Podpisał:

Andrzej Babul

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

 

 

 

Białystok, 9 stycznia 2019 r.