Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 4 grudzień 2018 07:41

              

OGŁOSZENIE

 

 

Informuję, iż w dniu 5 grudnia 2018 roku o godzinie 1530 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego
    na rok 2018.
  2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.
  6. Sprawy różne.

 

 

Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

 Białystok, 3 grudnia 2018 r.