Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 10 styczeń 2019 15:25

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.
  4. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego
    na 2019 rok.
  1. Sprawy różne:
  2. Przyjęcie protokołów z dnia 5 grudnia 2018 r. i 19 grudnia 2018 r.

 

                        Podpisała:

                        Bożena Nienałtowska

                        Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

 

 

Białystok, 9 stycznia 2019 r.