Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Dodana: 13 sierpień 2020 07:43

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 17 sierpnia 2020 roku o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.
  4. Sprawy różne:
  5. przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 maja
    2020 r. oraz 17 czerwca 2020 r.

Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Przewodnicząca Komisji