Posiedzenie komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 11 styczeń 2019 07:31

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Omówienie projektu dotyczącego utworzenia Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie Białostockim i Hajnowskim we współpracy ze Stowarzyszeniem Energievision Frankwenwald e.V. w Kronach, Republika Federalna Niemiec.
  2. Dyskusja dotycząca funkcjonowania nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. M. Chodakowskiego 3.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu na 2019 rok.
  4. Sprawy różne:
  5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w dniu: 6 grudnia 2018 r., 13 grudnia 2018r. i 18 grudnia 2018 r.

 

               Podpisała:

                  Bożena Bieryło

         Przewodnicząca

   Komisji Promocji, Turytyki i Rozwoju Powiatu

 

Białystok, 10 stycznia 2019 r.