XXXI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 12 sierpień 2020 11:58

Informuję, iż 18 sierpnia 2020 roku o godz. 1000 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Białostocki z Miastem Białystok w zakresie objęcia mieszkańców Powiatu Białostockiego usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka
  w Krasnem.
 7. Zapoznanie się z rocznymi sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Powiatu Białostockiego przez Nadzory Wodne w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Ciechanowcu, Mońkach, Łapach, Łomży i Sokółce za 2019 r.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 10. Przyjęcie protokołów z obrad XXIX i XXX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Podpisał:
Zenon Żukowski
Przewodniczący Rady