Informacja dla Geodetów

Wszystkie dokonywane opłaty ( również z lat  poprzednich ) należy dokonywać na nowe konto RPODGIK

48 1020 1332 0000 1602 1206 5837

Dodana: 2 styczeń 2020 12:11

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2020 12:11