Rozbudowa dróg Powiatu Białostockiego

Dodana: 14 marzec 2017 09:44

naglowek

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin -
Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki (gm. Tykocin)".

W dniu 15 lutego 2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych dotyczących wykonania zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki".

Wykonawcą robót została Firma - Przedsiębiorstwo Robót Drogowa - Mostowych TRAKT Sp. z .0.0., ul. l Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Zgodnie z zawartą umową koszt robót budowlanych wynosi 3.557,408,79 zł.

Termin przekazania placu budowy: 14.03.2017r

Termin zakończenia robót: 30.06.2017r.

Zadanie pod nózwą „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki" jest wspótfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziatania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowąwszystkich rodzajów małej infrastruktury, e tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B Białystok - Juchnowiec Kościelny

- Tryczówka - Wojszki - do dr. Nr 19 Etap III

(gm. Juchnowiec Kościelny)".

W dnlu 16 lutego 2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych dotyczących wykonania_zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B Białystok Juchnowiec Kościelny - Tryczówka - Wojszki - do dr. Nr 19 Etap III". Wykonawcą robót została Firma - BK - TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz Spółka Jawna. Hryniewicze 66, 15-378 Białystok.

Zgodnie z zawartą umową koszt robót budowlanych wynosi 4.751.364,02 zł.

Termin przekazania placu budowy: 06.03.2017r

Termin zakończenia robót: 30.06.2017r.

Zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B Białystok - Juchnowiec Kościelny - Tryczówka - Wojszki - do dr. Nr 19 Etap III" Jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".