Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące mikrodotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Dodana: 4 marzec 2019 15:50

SEMINARIUM INFORMACYJNE

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych  i grup nieformalnych

Starosta Powiatu Białostockiego oraz Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zapraszają do udziału w seminarium informacyjnym, które odbędzie się  w dniu 11 marca 2019 r. w godz. 12.00 - 14.00, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku  przy ul. Borsuczej  2.

Spotkanie będzie dotyczyć konkursu w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Temat priorytetowy naboru II, za który przyznawane są dodatkowe punkty: Kultura kresowa, tożsamość lokalna. 

Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego. Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy). 

Nabór wniosków trwa do: 22 marca 2019 r., do godz. 1200. 

Program seminarium: 

12.00 – 13.00 – zasady przyznawania dotacji 

13.00 – 14.00 – konsultacje indywidualne

Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl

Osobą do kontaktu z ramienia OWOP jest Anna Sędziak, tel. 85 675 21 58, anna.sedziak@owop.org.pl

Treść zaproszenia