Ciągle aktywni w kulturze

Dodana: 28 sierpień 2020 15:04

Z myślą o osobach niepełnosprawnych, Towarzystwo Walki z Kalectwem zorganizowało w Supraślu warsztaty, mające przybliżyć im tradycje rękodzielnicze i zielarskie. Podczas 4 zajęć w sierpniu 2020 r. można było m.in. nauczyć się konserwacji ziół i warzyw na zimę zgodnie z podlaską tradycją. Zajęcia prowadziła Pani Anna Sienkiewicz z Czarnej Wsi Kościelnej.  Warsztaty pn. „Ciągle aktywni w kulturze” Powiat Białostocki dofinansował w ramach wsparcia (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kwotą 1,5 tys. zł.