XXIX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 22 czerwiec 2020 15:02

19 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu Białostockiego uzyskał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 r. Podczas XXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku „za” głosowało 25 radnych powiatu, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jedna była nieobecna. Głosowanie poprzedziła około dwugodzinna debata nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2019 rok. O swojej pracy i osiągnięciach mówili dyrektorzy wydziałów Starostwa i jednostek Powiatu Białostockiego.
Starosta Jan Bolesław Perkowski dziękując radnym za głosowanie powiedział, że zaufanie jakim obdarzyli zarząd, będzie dodatkowym "wiatrem w żagle" do dalszych działań.

W dalszej części obrad Rada Powiatu Białostockiego m.in. zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2019 rok. Podjęto uchwałę w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Radni podjęli uchwałę, w myśl której skarga na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku była bezzasadna. W sprawie przekazania skargi dotyczącej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej rada uznała, że nie jest stroną.

Przed rozpoczęciem XXIX sesji odznakę honorową „Primus in Agendo” otrzymał p.o dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Piotr Matusiak. Ministerialna odznaka przyznawana jest osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Wyróżnienie to przekazał podczas uroczystości w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku starosta Jan Bolesław Perkowski.
Piotr Matusiak to dotychczasowy zastępca dyrektora PUP w Białymstoku. Funkcję p.o dyrektora pełni w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektor Doroty Kolendy.

Odchodząca dyrektor otrzymała srebrną odznakę honorową „Zasłużony dla ratownictwa”. Dorota Kolenda pracowała w Urzędzie w Białymstoku (wcześniej Rejonowym) od 1996 r., a na stanowisku dyrektora PUP była od roku 2015.
Podczas spotkania w Teatrze Dramatycznym obecni na sali radni i zaproszeni goście, w tym były starosta Antoni Pełkowski pożegnali odchodzącą na emeryturę wieloletnią dyrektor Domu Dziecka w Krasnem (jednostka Powiatu) Annę Zieniewicz. Pracę w Krasnem Anna Zieniewicz rozpoczęła jako wychowawca w 1969 r, stanowisko dyrektora objęła w 1992 r.

Obu paniom życzymy wszystkiego co najlepsze w nowym etapie życia, realizacji planów i jak najwięcej czasu na pasje!