XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 27 stycznia 2018 r. Czarna Białostocka

Dodana: 5 luty 2018 07:59

XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz
Teatrów Wiejskich i Obrzędowych - 27 stycznia 2018 r. Czarna Białostocka

W dniu 27 stycznia 2018 r. w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej odbył się XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych. Na tegoroczne przesłuchania przybyło 17 grup z terenu powiatu białostockiego. Każda grupę wyróżniało co innego. Nie zabrakło kolorowych gwiazd, kostiumów, koszyków ze swojskim jadłem, a przede wszystkim wyszukanych pastorałek. Sala widowiskowa była wypełniona po brzegi. Przegląd kolędniczy z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. To wspaniała okazja do zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych i poznania tradycji wielopokoleniowego kolędowania.

Po obejrzeniu wszystkich występów Jury w składzie:

 1. Pan Jerzy Kruszewski- przewodniczący,
 2. Pani Ewa Jakubaszek- członek,
 3. Pani Agnieszka Polińska- członek,
 4. Pani Julita Skiepko- członek,

oceniało ekspresję wykonania, prezentację sceniczną, dobór tekstów oraz strojów ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Podlasia.

Na scenie wystąpiły następujące zespoły:

 1. Zespół „Płonkowianki” z Płonki Kościelnej,
 2. Zespół „Czarna Jagoda” z Czarnej Białostockiej,
 3. Zespół „Srebrne Nutki” z Kleosina,
 4. Zespół „Klepaczanki” z Klepacz,
 5. Zespół „Hetmanki” z Tykocina,
 6. Zespół „Koplanianki” z Koplan,
 7. Zespół „Folwarczanki” - Folwarki Małe,
 8. Zespół „Czarnowiacy” z Czarnej Wsi Kościelnej,
 9. Zespół „Kalina” z Załuk,
 10. Zespół „Łupinianki” z Łupianki Starej,
 11. Zespół „Wasilkowianki” z Wasilkowa,
 12. Zespół „Malwianki” ze Studzianek,
 13. Zespół „Żurawinki” z Ogrodniczek,

Oprócz zespołów można było obejrzeć występy teatrów wiejskich i obrzędowych:

 1. Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej,
 2. Teatr Wiejski „Jarzębina” z Karakul,
 3. Zespół „Dąbrówka” z Dąbrówek,
 4. Zespół „Barwianka” z Dobrzyniówki.

Poziom artystyczny wszystkich uczestników konkursu był wysoki i bardzo wyrównany. Jury konkursowe miało nie lada trudne zadanie, dlatego też postanowiło przyznać nagrody każdej z grup. Nagrody pieniężne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku zostały wręczone wszystkim wykonawcom przez Wicestarostę Powiatu Białostockiego
Panią Jolantę Den.

Ponadto Jury postanowiło wysłać zespoły:

 1. Zespół „Barwianka” z Dobrzyniówki,
 2. Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej

jako reprezentantów powiatu białostockiego na Wojewódzki Przegląd Teatrów Obrzędowych, który odbędzie się w Łomży.

Wszystkim wykonawcom gratulujemy wspaniałych występów, życzymy wielu sukcesów oraz zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Przeglądu Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych.