XI Targi Edukacyjno – Zawodowe w Zespole szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Dodana: 31 marzec 2017 12:51

naglowek

W dniu 27 marca 2017r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach odbyły się kolejne Targi Edukacyjno – Zawodowe podczas których młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą uczelni wyższych, szkół policealnych oraz przedsiębiorców.

W ramach Targów zostało zorganizowane seminarium pt.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego warunkiem postępu lokalnej społeczności i odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”, w którym wzięli udział przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Pani Wicekurator Bożena Dzitkowska i starszy wizytator Pan Eugeniusz Mróczyński oraz przedstawiciele samorządu – Starosta Powiatu Białostockiego Pan Antoni Pełkowski 
i Burmistrz Łap Pani Urszula Jabłońska. W kontekście reformy szkolnictwa uczestnicy seminarium dzielili się zarówno wiedzą, jak i refleksjami na temat zmieniającego się kształtu szkolnictwa zawodowego i jego perspektyw,  zwrócili uwagę na kontekst ekonomiczny oraz społeczny znaczenia szkolnictwa zawodowego jako najbardziej oczywistej drogi do zdobycia zawodu. Bardzo ważne głosy padły ze strony pracodawców, których reprezentowali Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach Pan Antoni Żdanuk oraz  Pan Sławomir Kiejzik z firmy Eltron. Prelegenci jednoznacznie stwierdzili, że przedsiębiorcy potrzebują fachowców.  Podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób pragnących tworzyć swoje własne firmy. Na dotacje mogą liczyć osoby już  posiadające  zawód oraz  udokumentowane  doświadczenie zawodowe.