Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Letniki-Ponikła (gm. Dobrzyniewo Duże)

Dodana: 21 kwiecień 2017 09:34

naglowek

W dniu 12 kwietnia 2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych dotyczących wykonania zadania pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Letniki-Ponikła". Wykonawcą robót została Firma - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Zgodnie z zawartą umową koszt robót budowlanych wynosi 1.420.604,74 zł.

Termin przekazania placu budowy: 19.04.2017r.

Termin zakończenia robót: 31.05.2017r.