Wyróżnienie w konkursie „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia - dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w woj. podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących na wsi”

Dodana: 28 grudzień 2018 11:56

W dniu 19.12.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku otrzymał Wyróżnienie w konkursie „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia – dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w woj. podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących na wsi". Organizatorem konkursu był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Zaprezentowane inicjatywy startujące w konkursie miały pozytywny wpływ na zmianę sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy oraz promowały podnoszenie kwalifikacji zawodowych służących podjęciu zatrudnienia. Oceniający brali pod uwagę m.in. kryterium efektywności i skuteczność stosowanych działań oraz nawiązaną współpracę z pracodawcami i z partnerami w ramach realizacji przedsięwzięcia.