Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty w Czarnej Białostockiej

Dodana: 3 czerwiec 2020 11:04

1 czerwca 2020 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego. Jej członkowie omawiali działalność Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej. W posiedzeniu wzięli też udział starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, skarbnik Powiatu Marta Szczuka, sekretarz Joanna Kondzior, burmistrz Czarnej Białostockiej Jacek Chrulski i dyrektor ZS Anna Matląg.