Warsztaty w Grodnie z udziałem przedstawicieli Powiatu Białostockiego

Dodana: 28 listopad 2019 07:43

Od lutego 2019 roku Powiat Białostocki wspólnie z Gminą Gródek oraz Grodzieński Rejonowym Komitetem Wykonawczym i Miejskim Przedsiębiorstwem Projektowo – Remontowo – Budowlanym „GRODNOOBŁDORSTROJ” w Grodnie (Republika Białoruś) realizuje Projekt pn. „TRANSGRANICZNA SIEĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM” („Cross-border Network for Sustainable Transport Governance”) z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

Zgodnie z założeniami Projektu w dniach 21-22 listopada 2019 r. w Grodnie odbyły się Warsztaty pod tytułem „Transgraniczna polityka zrównoważonego transportu”. Organizatorem Warsztatów był Grodzieński Rejonowy Komitet Wykonawczy. Ze strony polskiej w Warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Białostockiego ze starostą Janem Bolesławem Perkowskim na czele, Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku i gminy Gródek.

Głównym zagadnieniem warsztatów była prezentacja koncepcji transportu zrównoważonego na obszarze pogranicza polsko – białoruskiego, tak by efektywnie wykorzystać potencjał tranzytowy obu krajów. Międzynarodowe stosunki gospodarcze nie mogą się w pełni rozwijać bez dostępnych sieci komunikacyjnych. Niewystarczająca komunikacja drogowa utrudnia kontakty transgraniczne, komplikuje ruch tranzytowy i odpowiednio zmniejsza atrakcyjność dla inwestorów, jak również dla turystów.

O tym jak duże znaczenie ma współpraca transgraniczna mówi Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski: „Cieszymy się, że mamy takiego partnera jak Rejon Grodzieński, z którym możemy dokonywać inwestycji. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze więcej takich projektów i znajdziemy dodatkową wspólną płaszczyznę, która połączy Polskę i Białoruś, obwód grodzieński z powiatem białostockim. ”

W ramach Projektu, do końca 2020 r.,  po stronie polskiej rozbudowane będą:  droga powiatowa nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki, na odcinku od granicy z powiatem sokólskim do Bobrownik (o łącznej długości 4 km 790 m) i droga gminna nr 105067 B w Bobrownikach (o łącznej długości 466 m). Z kolei po stronie białoruskiej będzie to droga powiatowa nr H-6044 Svyatsk – Vasilevichi – Ostasha – Kadysh (o łącznej długości 6 km 500 m). Będą gotowe do końca 2020 r.