V Mistrzostwa Michałowa w pływaniu

Dodana: 21 wrzesień 2016 11:56

plakaty

 

naglowek

Regulamin

V Międzynarodowych Mistrzostw Michałowa

 w pływaniu

zorganizowanych z okazji

98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

 1. Patron Honorowy
 • Burmistrz Michałowa
 1. ORGANIZATOR

          Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
 • miejsce – Kryta Pływalnia „NA FALI” w Michałowie ul. Sienkiewicza 21A
 • termin – 05.11.2016, sobota

 

 1. DANE BASENU, NA KTÓRYM ODBĘDĄ SIĘ ZAWODY:
 • długość – 25 m
 • ilość torów – 6
 • głębokość 1,2-1,8m
 • temperatura wody 27°C

 1. CEL ZAWODÓW:
 • umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich i ich doskonalenie
  w rywalizacjach sportowych
 • propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu
 • przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży w celu wyłonienia talentów pływackich
 • promocja gminy Michałowo

 

      VI.  Warunki Uczestnictwa i finansowania

 • Za stan zdrowia zawodników odpowiadają kluby. Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie lub oświadczenia opiekunów prawnych o braku przeciwskazań do startu w zawodach
 • Każdy zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie
 • Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje strój kąpielowy zgodny
  z przepisami FINA i PZP
 • Opłata startowa za zgłoszonego zawodnika wynosi 20 zł.
 • Ubezpieczenie i dojazd uczestników na koszt własny

 

 1. Kategorie wiekowe
 • 2006 i młodsi
 • 2005
 • 2004
 • 2003/2002
 • 2001 i starsi

 

 1. Informacje techniczne

 

 • Zawody zostaną rozegrane seriami na czas
 • Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów w seriach od najwolniejszej do najszybszej
 • Pomiar czasu elektroniczny
 • Dekoracje za poszczególne konkurencje będą przeprowadzane w trakcie zawodów
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu
  z organizatorami

 1. ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW
 • Zgłoszenia klubów pływackich w formie pliku lxf (zaproszenie do pobrania na stronie www.megatiming.pl) należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres rgosk@bosir.bialystok.pl w terminie do 31.10.2016 r.
 • Zgłoszenia zawodników niezrzeszonych należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres rgosk@bosir.bialystok.pl w terminie do 31.10.2016 r.
 • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia, nazwę klubu (z wyjątkiem zawodników niezrzeszonych), konkurencje wraz z najlepszym wynikiem uzyskanym w ostatnich 12-tu miesiącach na danym dystansie
 • Zaproszenie oraz wszystkie komunikaty i informacje dotyczące zawodów oraz wyniki rywalizacji w systemie LIVE publikowane będą na stronie: www.megatiming.pl

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: sekretariatmosir@michalowo.eu lub telefonicznie bądź faxem na nr (85) 7189 424. Wszelkie informacje związane z mistrzostwami będą umieszczane na stronie internetowej: www.mosir.michalowo.eu

 

 1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAWODÓW:

 

 

 

 

Rocznik

2006 i mł.

2005

2004

2003-2002

2001 i st.

4x50 zmiennym

K/M

 

50m klasyczny

K/M

x

x

x

x

x

100m grzbietowy

K/M

 

x

x

x

x

100m zmiennym

K/M

x

x

x

x

x

50m motylek

K/M

x

x

x

x

x

100m dowolnym

K/M

 

x

x

x

x

50m grzbietowy

K/M

x

x

x

x

x

100m klasyczny

K/M

 

x

x

x

x

50m dowolnym

K/M

x

x

x

x

x

100m motylek

K/M

 

x

x

x

x

4x50 dowolnym

K/M

 

 

 1.  PROGRAM ZAWODÓW
 • 900 – 945 – rozpływanie
 • 900-  930 – odprawa techniczna sędziów
 • 1000 - uroczyste otwarcie zawodów
 • 1015 – zawody

 

 

 1. NAGRODY
 • Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej a także w sztafetach otrzymuje medale.
 • Pozostali uczestnicy oraz trenerzy - medale pamiątkowe.
 • Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz najlepsza zawodniczka i zawodnik gospodarzy otrzymają nagrody rzeczowe (decyduje punktacja FINA).
 • Puchary w klasyfikacji drużynowej za miejsca 1-6 (najlepsze punktowe wyniki 20 zawodników z jednego klubu).
 • Przewiduje się losowanie cennych nagród wśród wszystkich zgłoszonych do zawodów (po ostatniej dekoracji).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

a)        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.

b)        Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego  regulaminu.

c)        Komisję Sędziowską powołują Organizatorzy.

d)        Kwestie sporne w zakresie sportowym reguluje Sędzia Główny,

e)        Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika
do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego biegu (przed rozpoczęciem biegu kolejnego). Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne,

f)         Organizator zapewnia opiekę ratowników podczas zawodów.

g)        Organizator i Sędzia Główny zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

h)        Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników zawodów.

i)         Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych wykonanych podczas zawodów do umieszczenia na stronie internetowej i w celach promocyjnych

 

 

 

 

plakaty