Urzędnicy z Olsztyna podpatrują naszą pracę i rozwiązania

Dodana: 17 luty 2020 12:38

12.02.2020 r. pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Olsztynie gościli w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Urzędnicy wymieniali się doświadczeniami, głównie w zakresie prowadzenia tzw. narad koordynacyjnych. Powiat białostocki jest obszarowo  największym w Polsce, a  powiat olsztyński zajmuje pod tym względem drugie miejsce.

Narady koordynacyjne pozwalają planować usytuowanie sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast, oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich. Odbywają się one z udziałem podmiotów, zarządzających sieciami uzbrojenia terenu: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast lub upoważnionych przez nich osób oraz inwestorów lub upoważnionych przez nich projektantów, a przewodniczy im upoważniony przez starostę pracownik starostwa. Narady pozwalają zapobiec zagrożeniom, wynikającym z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Od stycznia 2020 roku narady koordynacyjne w Powiecie Białostockim prowadzone są z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Polega to na tym, iż uczestnikom narad w formie elektronicznej przekazywane są dokumenty, zawierające propozycję usytuowania projektowanych sieci. Dzięki temu nie ma potrzeby zwoływania narad koordynacyjnych w siedzibie starostwa, w terminie wyznaczonym przez starostę.

Zapewnienie dostępu do niezbędnej infrastruktury uzbrojenia terenu to jeden z najistotniejszych elementów procesu budowlanego i często – poprzedza decyzję o nabyciu nieruchomości.