Uroczyste otwarcie drogi w Kurianach

Dodana: 18 listopad 2019 16:07

Mieszkańcy mogą jeździć przebudowaną drogą od kilku tygodni. W poniedziałek 18.11.2019 r. uroczyście otwarto blisko 2-kilometrowy odcinek drogi, biegnącej przez wieś Kuriany i dalej do ul. Gminnej w Białymstoku. Ponad połowa to droga powiatowa, reszta – droga gminna. Przed inwestycją droga powiatowa miała nawierzchnię brukową, na krótkim odcinku bitumiczną; natomiast droga gminna była drogą gruntową.

W poniedziałkowej uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób. Oprócz gospodarzy terenu: Starosty Powiatu Białostockiego Jana Perkowskiego, wicestarosty Romana Czepe, burmistrza Zabłudowa Adama Tomanka, zastępcy burmistrza Wiesława Dąbrowskiego, także burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, wójt Turośni Kościelnej Grzegorz Jakuć, wójt Gródka Wiesław Kulesza, radni gminy i powiatu, pracownicy Urzędu Gminy i Starostwa, Komendant Policji w Zabłudowie Piotr Zdrodowski. Obecni byli także: wykonawca - prezes Firmy Mipa Leon Stankiewicz, sołtys Kurian Anna Gorustowicz i inni zaproszeni goście. List do uczestników skierował marszałek województwa Artur Kosicki. Podkreślił w nim, jak ważną inwestycją dla rozwoju gminy Zabłudów jest przebudowa drogi w Kurianach i budowa tam ścieżki rowerowej.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Łączna wartość zadania to ponad 14,5 mln zł.  Było ono dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.