Uroczyste otwarcie drogi Niewodnica Nargilewska – Kudrycze

Dodana: 11 wrzesień 2020 11:29

4 kilometrowy odcinek Niewodnica Nargilewska – Kudrycze przebudowano dzięki wydatkom z budżetów: Powiatu Białostockiego, gmin Zabłudów i Juchnowiec Kościelny, ale przede wszystkim 50% dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. To kolejny zmodernizowany fragment drogi powiatowej Białystok – Wojszki - słynnej „angielki” – przez lata z asfaltem po jednej stronie. W 2019 r. Powiat Białostocki przebudował ponad 3 km odcinek Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska.

W oficjalnym przekazaniu drogi Niewodnica Nargilewska – Kudrycze do użytku (10.09.2020 r.) wzięli udział m.in. wojewoda Bohdan Paszkowski, biskup pomocniczy białostocki Henryk Ciereszko, burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek, włodarze kilku gmin Powiatu Białostockiego, radni powiatowi i gminni z Zabłudowa i Juchnowca, mieszkańcy okolicznych wsi.

Biskup Henryk Ciereszko, mieszkający w dzieciństwie pobliskiej wsi Henrykowo wspominał, jak ważną rolę pełniła zawsze ta droga, bo „prowadziła do miasta”, to tędy okoliczni mieszkańcy wieźli furmankami towary na targ do Białegostoku - wspominał. W czasach dzieciństwa biskupa droga była gruntowa, z koleinami, w 1974 roku pojawił się na niej asfalt, ale tylko po jednej stronie i tak zostało aż do czasów obecnych – wspominał biskup Ciereszko.

Starosta Jan Perkowski przypomniał, jak długo trwały starania o budowę tej drogi i że przez wiele lat brakowało na ten cel pieniędzy. Podkreślił, że droga ta nie powstałaby gdyby nie Fundusz Dróg Samorządowych.

Wicestarosta Roman Czepe dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że droga mogła powstać, podkreślając jak ważną rolę odegrał tu Andrzej Babul, niegdyś mieszkaniec jednej ze wsi w pobliżu „angielki”, a dziś powiatowy radny.

Prace przy budowie drogi kosztowały ponad 5 mln zł. Wykonawcą był STRABAG.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, nową drogę poświęcili biskup H. Ciereszko i ks. Andrzej Kondzior – proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kość.