Uroczyste otwarcie drogi Gąsówka-Skwarki – Gąsówka-Osse

Dodana: 28 wrzesień 2020 11:13

Uroczyste otwarcie drogi Gąsówka-Skwarki – Gąsówka-Osse miało miejsce 24.09.2020 r. Mieszkańcy korzystają z przebudowanych dwóch odcinków dróg o łącznej długości ponad 1,3 km. Inwestycja kosztowała ponad 2,7 mln zł, z czego połowa to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a resztę pokryły Powiat Białostocki i Gmina Łapy.

Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse leżą wzdłuż najkrótszej drogi Suraż – Łapy – Sokoły. Obecny na uroczystym przekazaniu drogi Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski cieszył się, że dzięki FDS Powiatowi Białostockiemu udało się zmodernizować kolejny odcinek drogi. Starosta Jan Bolesław Perkowski mówił do obecnych na uroczystości mieszkańców, że płacone przez nich podatki „wróciły do nich”. - To prastary szlak komunikacyjny – podkreślał z kolei wicestarosta Roman Czepe. Burmistrz Krzysztof Gołaszewski dziękował wszystkim, którzy przyczynili się, że droga powstała. Na zakończenie włodarze, wykonawcy, dyrekcja PZD, sołtysi przecięli wstęgę, a duchowni poświęcili drogę. Po części oficjalnej był też czas na krótkie rozmowy starosty z mieszkańcami.