Umowy na prowadzenie punktów pomocy prawnej w powiecie

Dodana: 18 grudzień 2019 11:37

17 grudnia 2019 r. starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski i wicestarosta Roman Czepe podpisali umowę z dyrektorem Caritas Archidiecezji Białostockiej ks. Jerzym Sęczkiem na prowadzenie w roku 2020 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Dotację na ten cel Starostwo przyznało organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert i wynosi ona 192 tys. zł. Lokalizacja punktów prowadzonych przez Caritas nie zmieni się.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

Michałowo - Urząd Miejski ul. Białostocka 11,

Poniedziałek - Piątek:   9.00  - 13.00

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Choroszcz ul. Sienkiewicza 42,

Poniedziałek -  Wtorek: 8.00 – 12.00

Środa:   12.30   -  16.30

Czwartek -  Piątek:   8.00  - 12.00

Juchnowiec Kościelny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżynie, ul.  Alberta 2

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek:  12.30 – 16.30

Środa, Piątek:    8.00 - 12.00 

Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski podpisał też umowy z radcami prawnymi
i adwokatami, wyłonionymi przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Izbę Adwokacką. Będą oni udzielać porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących miejscach:

Białymstoku -  Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2,

Poniedziałek:          11.00 – 15.00

Wtorek – Piątek:      9.00 – 13.00

Łapach - Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Sikorskiego 15

Poniedziałek:         11.00 – 15.00

Wtorek – Piątek:     9.00 – 13.00

Wasilkowie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej 21

Poniedziałek        8.00 – 12.00

Środa                   8.00 – 12.00

Piątek                   8.00 -12.00

Tykocinie  - Urząd Miejski w Tykocinie przy ul. 11 Listopada 8,16-080 Tykocin

Wtorek                9.00 – 13.00

Czwartek             9.00 – 13.00

Wcześniej, na początku grudnia Zarząd Powiatu Białostockiego podpisał umowy na prowadzenie ww. punktów z burmistrzami Wasilkowa Adrianem Łuckiewiczem i Tykocina Mariuszem Dudzińskim. To nowe lokalizacje, punkty w tych miastach powstają na skutek likwidacji punktu porad prawnych w Czarnej  Białostockiej, który nie cieszył się popularnością wśród mieszkańców.