Umowa w sprawie przebudowy drogi w gm.Choroszcz

Dodana: 30 grudzień 2020 09:28

Droga powiatowa nr 1551B (od DK nr8 – Porosły – Krupniki) będzie przebudowana. Wykonawcą w wyniku przetargu zostało PEUiM. Umowę w sprawie wykonania inwestycji z prezesem i wiceprezesem firmy podpisali starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Jan Gradkowski z Zarządu Powiatu Białostockiego i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski. Teraz droga ta jest zbyt wąska, asfalt jest dziurawy i zdeformowany, kierowcy narzekają na wyboje.

 

W zakresie realizacji inwestycji powierzono do wykonania 4 zadania:

Zad 1.       Budowa drogi powiatowej nr 1551B: droga krajowa Nr 8 – Porosły - Krupniki – zadanie Powiatu Białostockiego (dofinansowane 50% z Funduszu Dróg Samorządowych, 25% z Gminy Choroszcz)

Zad 2.       Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w ul. Lipowej w Krupnikach i odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Wierzbowej w Porosłach – zadanie gminy Choroszcz

Zad 3.       Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1551B w formule zaprojektuj i wybuduj – zadanie gminy Choroszcz

Zad 4.       Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten w Krupnikach, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – zadania Powiatu Białostockiego (dofinansowanie 50% z Gminy Choroszcz)

 

W ramach zadania 1. wybudowany będzie odcinek drogi powiatowej o długości 1,8 km. Jezdnia zostanie poszerzona do 6,5 m, powstaną chodnik o szerokości 2 m i pobocza o szer. 1,25 m. Zaplanowano przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi oraz z drogą powiatową nr 1535B na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Na rondzie przewidziano wykonanie oświetlenia ulicznego. W zakresie zadania 4. zaplanowano wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m na oddzielnym nasypie, u podnóża skarpy drogi nr 1535 B, łączącego przyszłe rondo ze sklepem spożywczym. Zapewni to bezpieczeństwo pieszym.

 

Prace przy przebudowie drogi rozpoczną się w styczniu 2021 r.

Termin zakończenia zadania 22.10.2021 r.

Całkowita wartość zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego to 8 340 666,85 zł;

Wysokość dofinansowania z FDS 3 473 237,72 zł;