Umowa w sprawie przebudowy drogi przez wieś Kościuki w gm. Choroszcz

Dodana: 11 wrzesień 2019 15:24

11.09.2019 r w Starostwie Powiatowym w Białymstoku umowę w sprawie przebudowy drogi przez wieś Kościuki podpisali: starosta białostocki Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski i przedstawiciel wykonawcy Artur Krasowski z firmy Strabag. Blisko kilometrowy odcinek drogi brukowanej i gruntowej zyska nawierzchnię asfaltową.

Wartość robót budowlanych to 2.725.000 zł. Wykonawca ma zakończyć prace do 30 lipca 2020 r.