Umowa na przebudowę ulicy Polnej w Gródku

Dodana: 8 czerwiec 2020 12:17

5.06.2020 umowę w sprawie inwestycji z prezesem PEUiM Mirosławem Wróblewskim i wiceprezesem Adamem Chwiedukiem podpisali starosta Jan Bolesław Perkowski, wicestarosta Roman Czepe i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski.

Zadanie polegać będzie m.in. na:

  • przebudowie istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Michałowską (droga gminna) poprzez zmianę geometrii połączenia;
  • przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Białostocką (droga powiatowa) i ul. Rzemieślniczą (droga gminna) na skrzyżowanie typu rondo;
  • budowie chodnika przy istniejącej jezdni drogi powiatowej
  • budowie dwóch zatok autobusowych
  • budowie odcinka kanalizacji deszczowej

Dzięki tej inwestycji będzie dużo bezpieczniej – podkreśla starosta Jan Perkowski. Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza dodaje, że ta przebudowa jest bardzo potrzebna, aby poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Wyjaśnia, że dziś zmotoryzowani narzekają na skrzyżowanie kilku dróg, gdzie często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, dlatego w tym miejscu powstanie rondo. Piesi z kolei, idący do marketu czy na cmentarz zyskają chodniki - cieszy się wójt..

Koszt inwestycji w Gródku to 2,1 mln zł. Połowa to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, resztę kosztów pokryły Powiat Białostocki i Gmina Gródek.