Umowa na przebudowę ul. Topole w Niewodnicy Kościelnej

Dodana: 15 listopad 2019 15:04

Wykonawcą prac będzie firma PROBET. Umowę z jej właścicielką  Joanną Choćko podpisali: starosta Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe i zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Elżbieta Jasińska.

Planowany do przebudowy odcinek ma blisko 900 metrów (od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński). Zmiany będą duże – po przebudowie wyeksploatowaną dziś nawierzchnię z kruszywa zastąpi asfalt, jezdnia będzie poszerzona do 6 m, po jednej stronie zamiast gruntowego dziś pobocza będzie 2-metrowy chodnik, a po drugiej – za poboczem - powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa.  

Pomiędzy poboczem a ścieżką znajdzie się rów otwarty rozsączająco-odparowujący, umocniony płytami ażurowymi.

Ponadto, zaplanowano korektę wlotu ul. Topole w ul. Dąbrowskiego na początku trasy, tak aby osie obu dróg krzyżowały się pod kątem prostym. Zlikwidowano istniejący wlot, dochodzący do ul.  Dąbrowskiego pod kątem ostrym w celu poprawy bezpieczeństwa. Podobnie skorygowano skrzyżowanie ul. Topole z ul. Trakt Napoleoński na końcu trasy.

Inwestycja w 50 % będzie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę kosztów pokryją po połowie Powiat Białostocki i Gmina Turośń Kościelna.