Umowa na budowę drogi przez Łużany w kierunku Kruszynian

Dodana: 5 marzec 2020 15:11

Wkrótce rozpocznie się II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany - Bobrowniki.  Wykonawcą tej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o z Białegostoku. Umowę w tej sprawie z prezesem firmy Mirosławem Wróblewskim podpisali (4.03.2020 r.) starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski i wicestarosta Roman Czepe. 

16 stycznia 2020 r. oficjalnie oddano do użytku przebudowany odcinek od zjazdu z krajowej drogi nr 65 w Bobrownikach w kierunku Łużan. Był to I etap inwestycji. Wkrótce rozpocznie się etap II – przebudowa drogi przez Łużany i dalej w kierunku Kruszynian - do granicy z powiatem sokólskim. Jezdnia będzie mieć szerokość 6 metrów i po obu stronach pobocza. Cały pięciokilometrowy odcinek drogi z Bobrownik do granicy powiatów białostockiego i sokólskiego ma być gotowy na koniec sierpnia 2020.

Całość stanowi ważny fragment połączenia komunikacyjnego pomiędzy przejściem granicznym w Bobrownikach a powiatem sokólskim. Jednocześnie droga powiatowa nr 1282 B stanowi połączenie komunikacyjne wsi Łużany i Jaryłówka z Bobrownikami. Zapewnia także dojazd do gruntów rolnych i działek leśnych, zlokalizowanych wzdłuż drogi. Inwestycja jest też ważna ze względu na turystów, którzy licznie odwiedzają Kruszyniany.

Koszty inwestycji pokrywają Powiat Białostocki i Gmina Gródek. Część kwoty pochodzi ze środków unijnych - z programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.