Ulgi dla przedsiębiorców wprowadza Powiat Białostocki

Dodana: 15 kwiecień 2020 12:36

Powiat Białostocki udziela wsparcia przedsiębiorcom, w związku z trwającą epidemią COVID-19.  Umarzany będzie w całości lub w części czynsz z tytułu oddania w najem, dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Białostockiego.  Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Białostockiego z 8 kwietnia 2020 r. zmienią się też terminy płatności czynszu z tytułu oddania w najem, dzierżawę lub użytkowanie.  Ulga dotyczy okresu od połowy marca do końca lipca 2020.

- Ulga może zostać udzielona podmiotom gospodarczym, których przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z wykorzystaniem nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Białostockiego, spadły w  miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, w stosunku do średnich miesięcznych przychodów w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 roku, o co najmniej 30% - wyjaśnia starosta Jan Perkowski.

- Pomoc jaka będzie udzielana podmiotom gospodarczym na mocy niniejszej uchwały, stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie zaburzeniom w gospodarce – uzasadnia wicestarosta Roman Czepe.

Warunkiem udzielenia pomocy, będzie złożenie przez podmiot gospodarczy wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.

Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców.