Święto muzyki sakralnej

Dodana: 19 maj 2017 13:49

plakat

Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” powstał w 1998 roku. Na początku impreza miała charakter jedynie wojewódzki. Jednak rok później był to już festiwal ogólnopolski, a od 2000 roku przedsięwzięcie to zyskało wymiar międzynarodowy.

Głównym zamierzeniem festiwalu jest prezentacja chórów profesjonalnych, amatorskich i parafialnych, propagowanie twórczości chóralnej różnych epok związanej z tematyką sakralną. Do udziału w imprezie zapraszamy chóry m.in. z diecezji – łomżyńskiej, białostockiej i drohiczyńskiej. Udział w festiwalu możliwy jest dla wszystkich chętnych chórów, również tych spoza wymienionych powyżej diecezji, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Festiwal ma charakter konkursowy z podziałem na dwie kategorie: chóry parafialne oraz chóry inne (chóry, zespoły wokalne dziecięce, młodzieżowe, dorosłych działające samodzielnie lub przy ośrodkach kultury i innych instytucjach). Laureaci w obydwu kategoriach otrzymają nagrody pieniężne: za zajęcie I miejsca - 1500 zł, za zajęcie drugiego miejsca - 1000 zł i za zajęcie III miejsca - 500 zł. Jury przyzna również nagrodę główną (dla najlepszego chóru festiwalu) - Grand-Prix - 2000 zł.

Impreza odbędzie się 27 maja 2017 r. i rozpocznie się przesłuchaniami konkursowymi o godzinie 12.00. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zaplanowano na godzinę 15.00.

Festiwal Pieśni Sakralnej: „Łapskie Te Deum” niewątpliwie należy do tych wydarzeń, które wzbogacają nie tylko stan naszego umysłu, lecz także naszą duszę, wzbogacają zarówno życie kulturalne, jak i religijne uczestników przedsięwzięcia.

Organizatorami festiwalu są Dom Kultury w Łapach, Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Łapach.

Tegoroczną edycję Festiwalu dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.