Spotkanie przedstawicieli PUP i innych urzędów z niepełnosprawnymi

Dodana: 10 grudzień 2019 14:30

05.12.2019 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Białymstoku z osobami niepełnosprawnymi ze stowarzyszenia Kontakt Miast Białystok EINDHOVEN. Stowarzyszenie to zajmuje się wsparciem grup wykluczonych społecznie osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami, z problemami psychicznymi poprzez między innymi organizację grup wsparcia, biblioteki podręczników, sklepu z używanymi rzeczami „Pod wiatrakiem”.

Spotkanie miało charakter informacyjny. Przedstawiciele Urzędów PFRON, PUP, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazali uczestnikom kompleksową informację w zakresie ich praw, form wsparcia i problemów z jakimi mogą zwrócić się do poszczególnych Urzędów.

Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawił prezentację na temat form wsparcia niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Udzielił też odpowiedzi na zadawane pytania. Członkowie Stowarzyszenia byli zainteresowani między innymi zasadami rejestracji w Urzędzie, ofertami pracy jakie kierowane są do osób z orzeczeniami o niepełnosprawnościach, w jaki sposób mogą uzupełnić posiadane kwalifikacje zawodowe.

Pracownicy ZUS w Białymstoku wyjaśniali zasady przyznawania świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych 500 +. Natomiast pracownicy Podlaskiego Oddziału PFRON przybliżyli programy i zadania realizowane przez Fundusz, między innymi „Aktywny Samorząd”, dofinansowanie do kosztów szkolenia języka migowego, zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych i likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych.