SP ZOZ Łapy z czekiem na termomodernizację poradni

Dodana: 21 październik 2019 13:33

Łącznie ponad 100 budynków z naszego regionu przejdzie głęboką termomodernizację. Będą to zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i komunalne budynki mieszkalne. Kolejne czeki na realizację projektów termomodernizacyjnych wręczyli podczas wtorkowej (15.10.2019 r.) konferencji marszałek Artur Kosicki, wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś oraz członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

Fundusze na realizację projektów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie, co podkreślił marszałek Kosicki, otrzymali wszyscy beneficjenci konkursu, którzy złożyli poprawne wnioski.

– Przekazywane dziś fundusze są o tyle ważne, że posłużą nie tylko rozwojowi instytucji, które Państwo reprezentujecie, ale także ochronie środowiska – dodał marszałek.

Przekazane symboliczne czeki trafiły do 27 beneficjentów, którzy zrealizują łącznie 36 projektów z dofinansowaniem z RPO w wysokości ponad 56 mln zł.

W tym gronie znalazł się m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach. Dzięki dofinansowaniu nowe oblicze zyska przychodnia szpitalna przy ul. Piaskowej w Łapach.

– Zamierzamy ocieplić budynek, wymienić okna, zmienić instalację grzewczą – wymieniała Urszula Łapińska, dyrektor łapskiego szpitala. – To stary budynek, mury pochodzą jeszcze z lat 70-tych, więc po zrealizowaniu projektu komfort pracy w nim zmieni się w znaczącym stopniu.

Zaplanowane inwestycje mają na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie ochronę środowiska naturalnego. Skorzystają z nich przede wszystkim bezpośredni użytkownicy budynków objętych termomodernizacją – uczniowie, pracownicy, mieszkańcy budynków komunalnych.

Przekazane we wtorek czeki trafiły do samorządów terytorialnych, placówek opieki zdrowotnej, czy parafii. Wcześniej, swoje czeki odebrali już m.in. przedstawiciele miasta Białystok, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, powiatu sokólskiego i gminy Szumowo.

Łącznie w ramach konkursu na termomodernizację, trwającego od listopada do grudnia 2018 zostały dofinansowane 54 projekty o wartości 141,5 mln zł i dofinansowaniu wynoszącym ponad 106 mln zł.

Tak duża kwota dotacji była możliwa do przyznania dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego, który zwiększył budżet konkursu z 80 mln zł do ponad 100 mln zł.