Sołtys na medal – wydłużony termin zgłoszeń

Dodana: 24 listopad 2020 11:46

Formularz zgłoszeniowy (.doc 116.50 kB)

Regulamin konkursu (.docx 18.33 kB)

Plakat konkursowy do pobrania (.pdf 2.89 MB)


Starosta Powiatu Białostockiego w ramach przedsięwzięcia „Czas na Tradycje” organizuje konkurs „Sołtys na medal”, przeznaczony dla sołtysów z terenu powiatu białostockiego. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej oraz upowszechnienie dobrych praktyk zarządzania samorządem. Pod uwagę brane będą inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa, współpraca z samorządem gminnym i mieszkańcami, a także podjęte i realizowane inicjatywy lokalne.

W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się poprzez przesłanie do dnia 22 stycznia 2021 r. wypełnionego formularza na adres e-mail: czasnatradycje@st.bialystok.wrotapodlasia.pl Prosimy również o wywieszenie na tablicach ogłoszeń załączonych plakatów informacyjnych.

Wszyscy zgłoszeni do konkursu sołtysi zostaną odznaczeni medalem Starosty Powiatu Białostockiego podczas uroczystości, która odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 r. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział.