Przebudowa drogi Protasy - Folwarki

Dodana: 10 czerwiec 2020 07:54

Ponad 2 - kilometrowy odcinek miał nierówną, w wielu miejscach zniszczoną nawierzchnię asfaltową. Po przebudowie droga będzie też poszerzona z 5 do 6 metrów. Ponadto, na długości blisko 1,5 km wzdłuż drogi powstaje ścieżka rowerowa, a w samej Rafałówce po obu stronach będą 2,5 m ciągi pieszo - rowerowe. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w pobliżu dwóch skrzyżowań, zostaną wykonane dwa wyniesione przejścia dla pieszych.

-To ważna i potrzebna inwestycja, bo w razie wypadku blokady na drodze krajowej nr 19, kierowcy mogą ominąć blokadę i dojechać tędy z Białegostoku do Zabłudowa – mówi starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski.

W ramach inwestycji firma STRABAG zbudowała już cztery zatoki autobusowe wraz z peronami. Będą tez zjazdy na drogi boczne, zjazdy gospodarcze, pojawi się oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Wartość robót budowlanych to blisko 7 mln zł; Połowa kwoty pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę kosztów pokrywają po połowie Powiat Białostocki i Gmina Zabłudów. STRABAG ma zakończyć prace w listopadzie 2020.