Projekt DPS Jawor dofinansowany kwotą 100 tys. zł.

Dodana: 11 maj 2020 11:41

Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce uzyskał dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2020 r. Kwota to blisko 100 tys. zł. Starosta Jan Bolesław Perkowski wraz z Zarządem Powiatu Białostockiego gratuluje placówce znalezienia się na liście 46 podmiotów z całego kraju, zaakceptowanej przez Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwonę Michałek.

DPS „Jawor” specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle psychicznie chorymi. Dofinansowany projekt pt. „Klik na TIK – Współcześnie w Tradycji” (TIK – Technologie informacyjno-komunikacyjne) zakłada umożliwienie mieszkańcom DPS w Jałówce i podopiecznym innych placówek,  przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły.

Projekt przewiduje m.in. działania warsztatowe, wyjazd edukacyjny i spotkanie integracyjne. Wszystko to ma wzmocnić motywację osób z zaburzeniami psychicznymi w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników. Będą też prowadzić do ich usamodzielnienia, pomogą zrozumieć własną sytuację i wpłyną na  poprawę kontaktu z otoczeniem – informuje p.o dyrektora DPS Jarosław Polecki. Podkreśla przy tym,  że w obecnej sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa, realizacja projektu będzie zdecydowanie trudniejsza niż zakładano. Pomysłodawcy i realizatorzy projektu - pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Jawor”, mający już doświadczenie w realizacji ambitnych pomysłów, zapewniają, że dołożą wszelkich starań by zrealizować projekt z jak największą korzyścią dla jego beneficjentów.

Całkowita wartość projektu to 123 480 zł, gdzie dofinansowanie wynosi 98 784 zł.  Do wsparcia zakwalifikowano 46 podmiotów z całego kraju (w tym 6 z woj.podlaskiego) na łączną kwotę 3 mln zł.