Program „Od zależności ku samodzielności” w DPS w Jałówce

Dodana: 17 maj 2019 10:45

„TRADYCJA INSPIRACJĄ DO AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ I ŻYCIOWEJ” – to projekt, który będzie realizować Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce. Powiat Białostocki podpisał umowę w sprawie jego realizacji z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To projekt w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2019.

Celem nadrzędnym  projektu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, jakimi są mieszkańcy DPS „Jawor”, przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły.

Program Ministra działa w czterech obszarach:

  1. Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
  2. Samopomoc
  3. Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
  4. Integracja i innowacyjność

Powiat Białostocki otrzymał wsparcie w ramach 3 modułu.

W  tym obszarze preferowane są następujące działania:

  • Wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielnienia
  • Szkolenia, warsztaty, kursy dostosowane do potrzeb osoby z zaburzeniami psychicznymi
  • Motywowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do udziału w różnorodnych formach aktywności sportowo-ruchowej
  • Organizowanie spotkań mających na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem.
  • Spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, prawnik, trener – coach rozwojowy itp.)

W ramach Projektu w miesiącach maj – listopad b.r. zrealizowane będą warsztaty: tkackie, przyrządzania potraw tradycyjnych, produkcji papieru czerpanego, filcowania oraz komunikacji interpersonalnej. Ponadto przeprowadzony będzie cykl treningów sportowo-kondycyjno-rekreacyjnych, poprzez zorganizowanie: spływu kajakowego, rajdu rowerowego oraz treningu siłowego w siłowni pod „chmurką”, która powstanie przy Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce (dzięki wsparciu finansowemu projektu). Zwieńczeniem Projektu będzie wrześniowe spotkanie integracyjne w formie pikniku pod nazwą: „Na ludowo i sportowo”. Wezmą w nim udział pensjonariusze innych placówek i DPS.

Ogólna wartość projektu realizowanego w DPS Jawor to 67 520 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 53 050 zł, a  wkład własny 14 470 zł.