Poświęcenie Sztandaru Klubu WIR w Sokołach

Dodana: 8 wrzesień 2020 09:55

W niedzielę (06.09) odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach, połączona z poświęceniem sztandaru Koła Terenowego Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych (WIR). Powiat Białostocki reprezentowali wicestarosta Roman Czepe i radny Andrzej Gąsowski.

Mszy św. przewodniczył wikariusz Bazyliki ks. Krystian Urbanek, który poświęcił sztandar Koła Terenowego WIR w Sokołach. W czasie nabożeństwa działacze opozycji antykomunistycznej, którzy w okresie stanu wojennego doświadczali represji ze strony peerelowskich władz, wraz z parafianami dziękowali Bogu za odzyskaną wolność. W uroczystości w imieniu Powiatu Białostockiego udział wziął wicestarosta Roman Czepe, który w latach 80. był działaczem „Solidarności” i współtworzył struktury Związku oraz radny Andrzej Gąsowski. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego słowa do zgromadzonych skierował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Z listu premiera odczytał m.in., że to dzięki członkom Klubu Więzionych i Represjonowanych możemy cieszyć się wolną i niepodległą Polską.

Po mszy jej uczestnicy modlili się przy symbolicznym grobie kapelanów „Solidarności” – bł. ks. J. Popiełuszki i ks. S. Suchowolca. Kolejną częścią wydarzenia były uroczystości patriotyczno – religijne przy Krzyżu na placu obok Bazyliki, gdzie przy asyście Wojska Polskiego przedstawiciele rządu, lokalnych samorządów, oraz działacze opozycji antykomunistycznej złożyli wieńce. Wydarzenie zakończył koncert pieśni patriotycznych.
W uroczystościach brali udział m.in. przedstawiciele rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przewodniczący podlaskiej Solidarności Józef Mozolewski, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, senator RP Mariusz Gromko, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Mariusz Nahajewski i lokalni samorządowcy.