Pogotowie w Łapach będzie przy szpitalu powiatowym

Dodana: 31 grudzień 2019 12:13

W poniedziałek, 30 grudnia 2019 r., Powiat Białostocki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działali Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski i Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, przekazał SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, reprezentowanej przez Dyrektora Bogdana Kalickiego, darowizną – w formie umowy aktu notarialnego – prawo własności działki o powierzchni 0,1200 ha z przeznaczeniem na cel publiczny, pod budowę obiektów ochrony zdrowia – pogotowia (Zakładu Pomocy Doraźnej) w Łapach.

Wcześniej na darowiznę wyraziła zgodę Rada Powiatu Białostockiego.  19 grudnia 2019 r. strony podpisały list intencyjny, w którym Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku deklaruje rozpoczęcie budowy (podjęcie prac projektowych i in.) Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach w okresie roku od zawarcia ww. aktu notarialnego, a w ciągu 5 lat zakończenie tej inwestycji. Dojazd do Pogotowia będzie z dwóch stron – od ulicy J. Korczaka i od T. Makowskiego. 

Starosta Jan Perkowski wyraził zadowolenie, że doszło do tej wspólnej inicjatywy Powiatu Białostockiego i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Podkreśla, że właśnie przy szpitalu jest właściwe miejsce na działalność pogotowia. Wicestarosta Roman Czepe przypomina, że zabiegał o to od lat, odkąd pogotowie przeniesiono na ul. Cmentarną w 2005 r., występując jako radny, a potem jako burmistrz. Niestety, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego prowadziła wówczas dużą inwestycję przy ul. Botanicznej w Białymstoku. Teraz stało się to możliwe - cieszy się Roman Czepe.